І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

4 січ. 2017 р.

Увага! Увага! Конкурс)

Умови з проведення обласного літературно-краєзнавчого конкурсу
«Золота спадщина Поділля»
Вимоги до структури оформлення досліджень за номінаціями, викладеними в Умовах з проведення обласного літературно-краєзнавчого конкурсу “Золота спадщина Поділля”, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01.12.2015 №509.
1. Номінація «Цілющі джерела». До участі у даній номінації допускаються роботи, що містять опис та аналіз зібраного фольклорного матеріалу місцевості, у якій проживає автор. Досліджений пісенний і прозовий фольклор подається із чітким збереженням мовних особливостей регіону.

Вимоги до структури та оформлення дослідження:
- титульна сторінка із зазначенням основної інформації про автора, керівника роботи (польового дослідження), місце навчання та проживання, окремо – про місце проведення збору і аналізу фольклорного матеріалу (якщо відрізняється); назва роботи, довідка про час та місце виконання.
- вступ, у якому вказано мету та основні завдання збору усної народної творчості через польові дослідження; коротко охарактеризовано зміст та актуальність даної роботи;
- основна частина: 1.пісенний фольклор (календарні, трудові, родинно-обрядові, ліро-епічні, соціально-побутові пісні, дитячі пісні); 2. Прозовий фольклор (замовляння, казки, народні оповідання).
Після запису твору подається інформація про реципієнта (короткі автобіографічні відомості), час та місце запису твору, ким здійснений запис і за яких умов. Обов’язковим при записі твору є дотримання особливостей мови інформатора.
- у висновках звертатися до об’єктивності виконаних завдань, їх значення для розвитку культури Вашого населеного пункту, необхідності подальшого вивчення фольклору регіону.
У Додатках (за необхідності) подавати фото ілюстрації та ін.
Польова робота – загальний термін для позначення досліджень і збору первинної інформації чи матеріальних об’єктів. Польова робота передбачає використання таких документів: польовий щоденник, зошит, запитальники, графічні матеріали. Дослідження усної народної творчості можливе тільки шляхом польової роботи. Подавати до участі польову документацію не обов’язково.
2. Номінація «Майстри подільського слова». До розгляду приймаються пошукові дослідження, що описують вклад, значення та особливості життєпису літературних діячів Вашого населеного пункту (регіону проживання). Перевагу матимуть роботи, що ґрунтуються на матеріалі польового дослідження, інформації від реципієнтів, – близького оточення літературного діяча, свідків його діяльності.
Вимоги до структури дослідження:
- титульна сторінка із зазначенням основної інформації про автора, керівника роботи, місце навчання та проживання; назва роботи, довідка про час та місце виконання;
- зміст роботи (структурований за розділами, підрозділами; вступ, список використаних джерел, інформація про реципієнтів, додатки);
- вступ (тема роботи, її мета та завдання, актуальність даної роботи, коротка характеристика теми);
- основна частина, структурована за розділами;
- висновки;
- список використаних джерел;
- додатки (за необхідності).
3. Номінація «Поділля, оспіване в рядках». Конкурсні роботи даної номінації популяризують дослідження, спрямовані на пошук, аналіз, опис та вивчення творів художньої літератури, що розповідають про а). подвиг історичних осіб, – наших земляків; б). ключові події української історії, пов’язані з Вінниччиною; а також в). авторські поезії або твори малих прозових жанрів (есе, нарис, оповідання, казка) про Вінниччину, місце власного проживання тощо.
Для прикладу, а). Марко Вовчок повість-казка «Кармелюк»; б).  М. Старицький «Оборона Буші».
Вимоги до структури роботи:
- титульна сторінка із зазначенням основної інформації про автора, керівника роботи, місце навчання та проживання; назва роботи, довідка про час та місце виконання;
- зміст
- вступ (тема роботи, її мета та завдання, актуальність даної роботи, коротка характеристика теми);
- основна частина;
- висновки;
- список використаних джерел.
Для авторських творів:
- титульна сторінка із зазначенням основної інформації про автора та керівника роботи, місце навчання та проживання, назва роботи, довідка про час та місце виконання;
- авторські твори;
- додатки.
За необхідності можна додавати інші структурні елементи роботи.
Вимоги до тексту (для усіх номінацій): об’єм пошуково-дослідницьких робіт не повинен перевищувати 20 сторінок формату А-4, шрифт TimesNewRoman – 14 р., міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання «по ширині», поля – 3 (ліве), 1,5 (праве), 2 (верхнє, нижнє). Усі роботи подаються в друкованому і в електронному вигляді (на CD-диску).
Пошукові дослідження, автори яких не дотримались вказаних вимог, до розгляду не приймаються!

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)