І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

17 вер. 2017 р.

«Легкий повітряний шум спричиняє випущене слово. Але воно часто або смер­тельно ранить, або радість викликає і збуджує душу» (Г. Сковорода)

Культура мови - галузь мовознавства, що займається утвердженням (кодифікацією) норм на всіх мовних рівнях. Використовуючи відомості історії української літературної мови, граматики, лексикології, словотвору, стилістики, культура мови виробляє наукові критерії в оцінюванні мовних явищ, виявляє тенденції розвитку мовної системи, проводить цілеспрямовану мовну політику, сприяє втіленню норм у мовну практику. Культура мови має регулювальну функцію, адже пропагує нормативність, забезпечує стабільність, рівновагу мови, хоча водночас живить її, оновлює. Вона діє між літературною мовою і діалектами, народнорозмовною, між усною і писемною формами.

Інтерактивна гра «Магазин»
Запитання для гри «Магазин»:
 1. Що таке мовлення? (Мовлення – це процес спілкування людей між собою за допомогою мови)
 2. Що для вас означає «культура мовлення»? ( Це дотримання усталених мовних норм усної і писемної мови. Це своєрідна візитна картка, свідчення рівня освіченості людини, її культури).
 3. Що таке спілкування? ( Це обмін інформацією, передача її однією людиною іншій)
 4. Назвіть види спілкування. ( Усне і писемне; діалогічне і монологічне)
 5. Які особливості усного й писемного спілкування? ( усне розраховане на слухове сприйняття,  воно найчастіше неповторюване, а писемне – це зорове сприйняття, яке можна неодноразово відтворювати)
 6.  За характером зв’язку спілкування поділяється на : … ( контактне і дистанційне)
 7. За використанням знакових систем виділяють такі види спілкування: …        ( вербальне (словесне) і невербальне (безсловесне, тобто міміка, жести, поза, голос, руки)
 8. З якою метою в мовленні використовуються міміка й жести? ( За допомогою жестів, міміки ми підкріплюємо своє мовлення. Жестами людина виражає свій настрій, внутрішній стан, наміри. Одна і та ж фраза, вимовлена з різною інтонацією й супроводжується різними жестами, може мати різне значення, іноді навіть протилежне словам, які ви вимовляєте).  
 9. Яке спілкування ми називаємо професійним? ( Це спілкування, що відбувається між  людьми однієї професії, і при цьому передаються відповідні  знання з фаху та професійний досвід).
 10. Чи потрібно знати мову професії? Що це означає? ( Так, потрібно; знати мову професії – це значить вільно нею володіти, використовувати у своїй мові лексику свого фаху, терміни).
 11. Яку людину можна вважати комунікабельною? ( Людину товариську, яка легко вступає в контакт,  знаходить спільну мову  з  будь-ким і в будь-якій ситуації)
 12. Яку функцію мови ви вважаєте найголовнішою: естетичну, комунікативну, когнітивну (пізнавальну), кумулятивну (культуроносну) чи експресивну?
    ( Комунікативну, бо тільки через спілкування ми можемо отримати чи      
     донести  до інших якусь інформацію).
 1. Як пояснює нам слово «комунікація» тлумачний словник?
  (Комуніка́ція  — це процес обміну  інформацією між двома або більше  
    особами).
Результат пошуку зображень за запитом "помилки Культура мовлення"Результат пошуку зображень за запитом "помилки Культура мовлення"Фото Відеорепетитор української мови.Результат пошуку зображень за запитом "помилки мовлення"

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)