І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

10 жовт. 2017 р.

Самостійна робота для учнів 10 класу)

Результат пошуку зображень за запитом "самостійна робота "І  варіант
Вправа 1. Змініть форми поданих нижче слів або утворіть одноко- реневі слова таким чином, щоб відбулось чергування Г-З-Ж, К-Ц- Ч, Х-С-Ш.
Зразок: шибка - шибці; нога - нозі - ніжки; книга- книзі - книжковий.
Підлога, поверх, козак, кожух, дуга, далекий, перемога, успіх, запах, друг, порох, дорога, слух, бік, носити, лексика, відвага, напруга, рух, безпека.
Вправа  2
Від поданих нижче слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о), пам 'ятаючи про чергування приголосних.
Волга, Козелець, Дрогобич, Вінниця, Прилуки, печеніг, гігант, Карпати, половець, Буг, Запоріжжя, Черкаси.
Вправа 3. Прочитайте. Вставте пропущені букви. Після виконання пе ревірте правильність написання слів за орфографічним словником.
Сп...нити, д...ктант, тр...мтіти, г...н...рал, ч.. р...да, ч...бр...ць, дж...р...ло, х...мерний, п...ч...ніг, тр...мати, бл..щати, експер...мент, біл...с...нький, вікон...чко, л...ман, здр...гатися, п...чатка, чорн...бр...вий, м...тушня, р...жим, ц...стерна.
Вправа 4. Розставте слова за алфавітом.
Якщо ви правильно розставите слова, то з їхніх останніх букв має вийти давне латинське прислів'я.
Гайок, вузол, в'язальниця, дьоготь, доповідач, доповісти, вступ, вершечок, галка, дев'ятсот, гомін, гам, вітер, ворота, гостинець, гантелі, дитинство, дріт.
Вправа 5
Випишіть поспіль у три колонки:
1) слова, у яких звуків i букв порівну; 2) слова, у яких звуків більше, ніж букв; 3) слова, у яких .звуків менше, ніж букв.
Знайти слово, у якому пропущена буква. Чому не було слова на цю букву?
Магніт, в'їзний, Ельбрус, вісь, чужоземець, остров'янин, рапсодія, ирія, епітет, низина, шпаченя, етика, ущелина, борщ, глюкоза, овоч, єдиноначалъністъ, ілюзія, Лапландія, Швейцарія, шусть.
6. Поставте наголосу словах i випишіть у три колонки слова: 1) з наголосом на першому складі; 2) на другому складі; 3) на третьому складі. З перших букв виписаних слів прочитайте народне прислів'я.
Туман, яром, малолітній, Київ, афіша, афоризм, дуб, байка, кипіння, Єреван, атлас, єдність, істота, шепотіти, шахи.




ІІ варіант
Вправа 1. Поставте подані нижче іменники І відміни у давальному і місцевому відмінках однини.
Взірець: книга - книзі - у книзі
Естетика, віха, смуга, крапелька, дорога, критика, райдуга, епоха, спілка, допомога, кібернетика, техніка, колега, вчителька, заслуга, космо¬ навтика, увага, фонетика, логіка.
Вправа  2
Від поданих нижче слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о), пам 'ятаючи про чергування приголосних.
Поділля, чиновник, Полісся, сту дент, нацист, Миргород, Ужгород, бджільник, Гадяч, кріпак, козак, Львів, товариш, Бахмач, Одеса, Сиваш.
Вправа 3. Прочитайте. Вставте пропущені букви. Після виконання пе ревірте правильність написання слів за орфографічним словником.
Сп...нити, д...ктант, доб...руся, доб...ратися, д,..р...в'яний, гл...бінь, менш...нький, завм...рати, д...ржати, ж...рдина, ч...р...вик, л...дацюга, ст...ж...чка, н...сти, хв...лина, потр...бувати, м...дальйон, ан...кдот, сх...лятися, бр...зент, романт...ка, тол...рантний.
4. Розставте слова за алфавітом.
Якщо правильно розставите слова, то з їхніх останніх букв прочитаєте народну приказку.
Афіша, жар, експрес, батьків, білорус, атракціон, електромагніт, блакитні, бреду, донечка, бобер, військком, естетичне, допитливий, будяк, вельми.
5. Випишіть поспіль у три колонки:
1) слова, у яких звуків i букв порівну; 2) слова, у яких звуків менше, ніж букв; 3) слова, у яких звуків більше, ніж букв.
Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. Якщо ви правильно розставите слова, то з цих букв, виписаних поспіль, утвориться народне прислів'я.
Поїлка, дятел, екзамен, обери, ад'ютант, пильнувати, медяник, оздоба, ідеал, атомність, бур'ян, ходжу, зіниця, Оля, папір, общипати, американець, усмішка, пиляти, розступиться, щілина, єдність, ожеледь, втілень, діяльний, щипці, англійський, отаман, вартість.
6. Поставте наголос у словах i випишіть у три колонки слова: 1) з наголосом на першому складі; 2) на другому складі; 3) на третьому складі. З перших букв виписаних слів прочитайте народне прислів'я.
Відбудований, дверці, число, рух, офіцер, ефектний, унікум, рояль, вівцеферма, карнавал, етап, жовтень, номер, довженний, невід'ємний, естафета, ілюзія, Іра, йод.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)