І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

12 січ. 2016 р.

ТЕСТ


  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який знак.
А  Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість;
Б  цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик;
В  няньчити, дізнається, медальйон, принесіть;
Г на сопільці, уманський, український, сядеш.

  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.
А   Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;
Б   гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик;
В  щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;
Г  людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.


  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.
А  Трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вищен,,ці;
Б  змен..шити, ущіл..нювати, запишіть..ся, війс..ко;
В  олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці;
Г  принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся.

  1. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених букв слід писати м’який знак.
А  Пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий;
Б  рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина;
В  снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий;
Г  киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя.

  1. Позначте рядок, у якому вживання м’якого знака в усіх словах відповідає нормам українського правопису.
А Грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься;
Б  редьці, близькість, в’язкість, Федьчишин, тарілці;
В  голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство;
Г  Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женьшень, женчики.

  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
А  Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;
Б  льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;
В  маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;
Г  зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.

  1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
А  Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний;
Б  дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати;
В  зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка;
Г  в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин.

  1. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.
А  Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є;
Б  розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка;
В  транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник;
Г   конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний.

  1. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.
А  Прес-пап’є, Руж’є, торф’яний, фюзеляж;
Б  ком’юніке, Пів’європи, безязикий, барел’єф;
В  Хьюстон, Міньюст, спьянілий, зап’ястя;
Г  дзвякнути, надвязати, миш’як, рутв’яний.

  1. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апострофа.
А  Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер;
Б  п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра;
В  перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття;

11. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом
А  різдв..яний, надвечір..я, з..їжджати;
Б  роз..юшений, підв..язати, пів..ялинки;
В  в..ється, матір..ю, тьм..яний;
Г  зав..язнути, повір..я, лл.ється.

12. Позначте два рядки, у яких усі слова пишуться з апострофом
А  пів..яблука,ув..язнення, верф..ю;
Б  медв..яний, Прип..ять, дит..ясла;
В  осв..ячений, прем..єра, від..їзд;
Г  цв..яшок, об..єкт, нав…ючити;
Д  тоф..яний, черв..ячок, роз..їхатися.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)