І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

28 жовт. 2016 р.

Завдання для самокнтролю по підготовці до конкурсу ім. П.Яцика 11 клас

 1. Спишіть, вставляючи пропущені букви. З кожним із виділених
слів складіть складне речення.
 
   Був зв..чайний  б..р..зневий  ДЕНЬ.  УДЕНЬ квасило, сніг
т..мнів, осідав, ховався у видолинки й скупо плакав, пускаюч..
з-під себе тоненькі струмочки. У небі ч..нилося якесь сум'яття: то
наповзали густі сірі хмари, то враз наче хто роздирав їх - і
в..глядали озерця сліпучої сині. А вночі хмари кудись зн..кали, в
небі ро..кошував бл..скучий ГОЛУБУВАТИЙ місяць. I здавалося, що то
од  його холодних променів уранці калюжі застигло голубіли.
(В.Кава).
 
   2. Запишіть складні слова разом, окремо або через дефіс. З
підкресленим словом складіть і запишіть речення, ускладнивши його
звертанням.
 
  Довго/тривалий, пів/Києва, екс/президент, із/за, по/нашому,
 загально/відомий,  казна/на/чому,   пів/огірка,   все/таки,
 авіа/квиток,     червоно/щокий,     суспільно/корисний,
 культурно/корисний,  сто/мільйонний,  віч/на/віч,  подай/но,
 з/поміж.                        ---------
 
   3. Доберіть до поданих слів синоніми.
 
   Джерело, степ, існування, хліб, праця, таємниця, казати,
гарний,  балакати,  багатство, мальовничий, відповідь, ворог,
зоряність.
 
   4. Запишіть  словосполучення,  узгодивши  числівники  з
іменниками.
 
   П'ятсот тридцять три (стілець), дев'яносто п'ять (гривня),
семеро (студент), два (українець), двоє (українець),  обидва
(брат), третина (читач), багато (виборець), одна шоста (аркуш),
три і одна п'ята (метр), півтора (сторінка), нуль (одиниця), двоє
(вікно), чотири з половиною (відсоток), тисяча (примірник).
 
   5. Спишіть текст. Розставте розділові знаки. Випишіть окремо
слова кожної частини мови.
 
   Могутній дуб. Він пів тисячоліття
   Стоїть на Хортиці
   О дубе дубе хто тобі дав сили
   Устояти проти вітрів і злив
   Мабуть земля яка тебе зростила
   Мабуть народ який тебе садив.
            (Любов Забашта)
 
   6. Напишіть твір на тему: "Мій Тарас Шевченко". Що ви думаєте
про такий вислів Володимира Базилевського: "Цей колишній кріпак -
один із найрозкріпаченіших поетів світу. Поет - слово для якого -
акт сповіді?".

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)