І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

28 жовт. 2016 р.

ЗАВДАННЯ для самоконтролю по підготовці до конкурсу ім. П.Яцика 6 клас


І. Перепишіть. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущену літеру або апостроф, розкрийте дужки, зніміть риску.
Хворос...няк, волейболіс...ці, бр...н...чати, промін...чик, хар...ківський,
торф ...яний, Він( нн)ич(чч)...на, роз (зз)броєн(нн)я, дон...чин, різ...б..яр,
дво/ден (нн) ий, борот...ба, чес...ність, кр...ниця, тр...маєт...ся, щас...ливий, мавп...ячий, шіс...надцять, ро...м...якшити, рутв...яний, арф...яр, у вишен...ці, на травин...ці. (12 балів)
ІІ. Доберіть рими до слів : весна, блакить, день, рятувати, край, поле, мова, колисати, хвилі, сніг.
(5 балів)

ІІІ. Доберіть з довідки тлумачення поданих висловів. Запишіть вислови парами.
ЗРАЗОК. Розв'язати язика – стати говірким.
Тримати язика за зубами –
Продавати зуби –
Підібгати хвоста –
Тонко прясти –
Накрити мокрим рядном –
ДОВІДКА. Знітитись. Лукавити. Вилаяти. Реготати. Мовчати.
(5 балів)
ІV. Запишіть слова за алфавітом. Поставте наголос.
Олень, арахіс, духмяний, предмет, статуя, ненависть.
(3 бали)
V. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники. Слова запишіть парами.
ЗРАЗОК. Каліграфія – краснопис.
Інформація, дистанція, лінгвіст, компроміс, волонтер, рандеву.
( 3 бали)
VІ. Замініть, де це можливо, наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменників із прикметниками.
ЗРАЗОК. Пшениця з України – українська пшениця.
Рушник із льону - , малюнки сестри - , форма залізничника - ,
директор фірми -, вправа з математики - , пальто з вовни - ,
лист батька - , листя дерев - , сподівання Григорія - , зошит дочки.
(5 балів)
VІІ. Відредагуйте подані речення.
• Зустрічаємося завтра без чверті десять.
• Нарада по цьому питанні розпочнеться в десять годин.
• Я хочу до вас звернутися по приватній справі.
• Це заняття проведене згідно плану. (4 бали)
VІІІ. Напишіть творчу роботу на тему: «Ріка заснула в берегах»
(Ліна Костенко). (12 балів)

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)