І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

9 жовт. 2016 р.

Контрольна робота 6 клас

Контрольна робота за темою:

“Повторення та узагальнення вивченого”

1. У якому з речень є однорідні члени? (1 б.)
А. Прийшла зима - і все заснуло навкруги.
Б. Лісове озеро покрилося тонкою кригою.
В. Сніг падає на мерзлу землю, дерева й кущі.
Г. У холодному небі зими виблискували зорі.
2.Речення є
а)засобом вираження думки;
б)засобом називання предметів, їхніх ознак, дій;
в)поєднанням звуків, з яким пов’язане певне значення. (1 б.)

3.Граматична основа речення складається
а)з підмета і означення;
б)з підмета і присудка;
в)з присудка та обставини.
г) другорядних членів речення. (1 б.)
4.Після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення ставиться
а)кома;
б)тире;
в)двокрапка;
г) крапка з комою. (1 б.)
5.Звертання
а)називає того, хто звертається;
б)називає того, до кого звертаються;
в)виражає ставлення мовця до повідомлюваного ним. (1 б.)
6.Яке з речень є непоширеним? (1 б.)
А. Сніжок припорошив землю.
Б. Біліє сніг.
В. Усюди засніжило.
Г. Падає лапатий сніг.
7. Установіть  відповідність між реченням та характеристикою. (0.5 б. за правильно встановлену пару)
1.Сніг падає на мерзлу землю, дерева й кущі.
А. Складне речення.
2. Прийшла зима - і все заснуло навкруги.
Б. Речення з прямою мовою.
3. Ти, мабуть, у світі нічого не боїшся.
В. Просте речення з  однорідними членами речення.
4. „Чи всі ви живі та здорові? ”– гукнула Миша Пацюкові (Л. Глібов).
Г. Просте речення із вставним словом.

Д. Речення з непрямою мовою.
8. Записати слова, вставляючи пропущені букви. ( 2 б.)
Пр_красний, добровол_ці, Микола_в, Ки_ва, осі_ій, шіс_надцять, пр_бігти, _казати, д_ректор, ж_рі, Грец_я, Оль_ин.
9. Скласти діалог за темою “Зустріч з другом” ( по дві репліки від кожної особи)

2 б.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)