І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

9 квіт. 2018 р.

Тренувальне тестування до ЗНО (№6)


Результат пошуку зображень за запитом "ЗНО"Результат пошуку зображень за запитом "ЗНО"

1.      1 Установіть відповідність між словами обох колонок.

1 Фігуральний

А вислів
2 Фігурний
Б здравицю
3. Шкірний
В. орнамент
4 Шкіряний
Г  рубець
5 Виголосити
Д піджак

Е здравницю
2.  2     Установіть відповідність між  фразеологізмом та значенням.
1 Крутити хвостом
А домогтися послуху
2 Укрутити хвоста
Б вдаватися до нечесних дій
3. Через пень  колоду.
В. говорити нісенітницю
4 НЕСТИ ахінею
Г  аби з рук
5 Сісти на голову
Д знахабніти

Е заважати

      

      3  Визначте, у якому рядку в усiх словах на мiсцi крапок треба ставити
м
який знак:
а) шампiн. йон, т..мяний, тон..ший, кiн..ця;
 б) бал..зам,дон..чин, мен..шiсть, яблун..цi, дiвчин..цi;
в) пятисот, пан .ство,  хустин..цi. фал..ш, волин..с..кий;
г) рiз..бяр, джерел..це,  сiльський, молот..ба, сяд..мо.
4 Установіть відповідність.
Фразеологізм
Антонім
1 жовтобзьобе горобеня
А як кіт наплакав
2 як на долоні
Б знатна птиця
3 аж кишить
В битий жук
4 невелике цабе
Г темний ліс

Д від горшка два вершка
5 Установіть відповідність.
Слово
Спосіб творення
1.      напад
А префіксальний
2.      веселковий
Б суфіксальний
3 надзвуковий
В префіксально-суфіксальний
4 підніжжя
Г безафіксний

Д основоскладання
6 Визначте, у якому рядку в усiх словах на мiсцi крапок треба ставити
апостроф
:     а) п..ть, р. ябий, моркв..який, без..язикий,  п..єдестал;
б) рiадв.яний, iн..єкцiя, зв..язок,  Лук..яненко, в..янути;
в) транс..європейський, пiв.лблука,  торф ..яний, черв..як; г) ал.лнс, к-.ювет, вар..сте, без..ядерний,цв..ях. 
7 Укажiть, у якому рядку допущено орфографiчну помилку:
а)згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати;
б)скрутити, стерти, схвилювати, скiнчити, створити; в) спинити,
зчепити, скинути, сфотографувати, зносити; г) збирати, збити
, зпекти, звернути.
8 Закiнчення -у (-ю) у формi родового вiдмiнка однини мають усi
iменники в рядку: а) щавл.., каталог.., метрополiтен.., мотор
..; б)процес.., жар… синтаксис.., Сгипт..; в) хист.,, родовод.., театр.., майданчик..; г) тенiс.., момент.., Ельбрус…конус…
9. Установіть відповідність між словом та частиною мови ( цифра вказує на наступне слово).
(1)Усі,  (2)на відміну від тітки, (3)люблять  (4)бабусині пироги
1 Усі
А прикметник
2 на відміну від
Б дієприкметник
3 люблять
В займенник
4 бабусині
Г дієслово

Д прийменник
10 Позначте рядок слів із суфіксом – цьк-:
А Оде..ий, че..ий;    Б пари..ий, виклада..ий;    В кавка..ий, остро..ий;  Г тка..ий, молоде..ий.
11 Позначте рядок іменників, утворених за допомогою суфікса – ств-:
А неу..о, стріле..о;            Б товари..о, садівни..о;           В агент..о, людс..о;
Г студент..о, боягу..о.
12 У якому рядку правильно вказане слово, від якого утворилося наведене?
А Ніжно
Ніжність;
Б захмарний
Хмара;
В чорноземний
Чорнозем;
Г примирення
Миритися.
13-15 Прочитайте уважно тексти. Виконайте завдання після тексту.
(1) Споконвіку перед кожним з нас постають вічні питання: для чого я на цій землі живу, що можу зробити корисного? (2) Вони є, можливо, центральними у формуванні й розвитку особистості. (3) Уся мудрість людства упродовж віків зосереджувалася навколо питань сенсу життя. (4) Вони вбирають у себе всю гаму почуттів: радості й відчаю, енергії та безсилля, захвату й розчарувань, цілеспрямованності й бездіяльності. (5) Нагадуючи колісце що регулює хід годинника, вони вчать людину визначати міру добра та зла.
1
3. Орфографічну помилку допущено у слові
А    питання                     Б    формуванні  В    безсилля                      Г    цілеспрямованності
14. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А    першому           Б    другому         В    четвертому          Г    п'ятому
15  Вставним словом ускладнено речення
А    перше   Б    друге     В    четверте Г    п'яте
16 Позначте односкладне безособове речення
А    Світлішає в житті і на душі.
Б    Люблять у нас дотепне слово.        В    Сади свій сад, плекай свої надії.           Г    Від добра добра не шукають.
17 Позначте речення з однорідними присудками
А    Не тіло, а душа є людиною. Б    Сном блакитним заснули поля, і долини, і гори, й діброви.
                        В    А наше слово чисте, запашне.
Г    Шлях освіти та науки нас навіки поєдна!
18 Неправильно вжито тире в реченні
А    Писати просто – це найбільша майстерність і якість справжнього таланту.
Б    Привчав мене батько трудитись до поту, а мати – любити пісні.
В    У будь-яку погоду: у дощ, у туман, у шторм – виходять рибалки на промисел.
Г    Збагачуйте життя своєю щедрістю – тоді добрим словом вас згадуватимуть люди.
Д    Ясна річ – пісні Марусі Чурай співали не тільки дівчата, а й козаки.
19 Правильно розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні
А    Я цієї пісні раніше не чув, – сказав студентові Василь: – Ви її всю знаєте?
Б    «Щось воно недобре»: подумав Андрій, удивляючись у пітьму.
В    «Може, я міг би вам допомогти?» – довірливо запитав незнайомець.
Г    «М’ята», – прошепотіла Настя. – «Зійшла холодна м’ята».
Д    Чоловік, піднявши злегка картуза, повагом промовляє – «Люди, схаменіться».
20 Доберіть приклад до кожного виду речення.
Вид речення
Приклад
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 узагальнено-особове
4 безособове
А Раніше, аніж наказувати, навчись коритися.
Б Мені невесело було й на нашій славній Україні.
В Ясени, ясени, бачу вас за селом край дороги.
Г Дівчині дарують квіти з напіврозквітлими пуп’янками.
Д Озеро в лісі, в озері - ліс.
21 З’ясуйте, яким компонентом ускладнено речення.
Речення (розділові знаки пропущено)
Ускладнювальний компонент
1 Щирий людський сміх кажуть віку додає.
2 Тихо курілися луки переливаючись барвами.
3 Народи явлені у Слові достойно жити можуть на землі.
4 І нехай в’януть білі й рожеві червоні й блакитні троянди.
А вставне слово
Б однорідні члени речення
В відокремлене означення
Г відокремлений додаток
Д відокремлена обставина
22 Неправильно утворено форму першої особи однини в рядку
А    лазити – лажу               Б    возити – вожу
В    сидіти – сиджу        Г    їздити – їзджу     Д    водити – воджу
23 З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
    
Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу, і  найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.
А    дієприслівник (форма дієслова)   Б    прикметник     В    займенник
Г    прийменник   Д    прислівник
24 «Тобі дано і вірити й кохати.
А що мені? Які такі куші?!
Нелегко, кажуть, жити на дві хати.
А ще нелегше – жить на дві душі»
, –
зізнається герой твору
А    Лесі Українки   Б    Тараса Шевченка   В    Ліни Костенко
Г    Василя Симоненка  Д    Максима Рильського
25 Другий склад наголошений у слові
А    запитання               Б    сантиметр               В    завдання   Г    одинадцять
26 Правильним є тлумачення фразеологізму
Фразеологізм
Значення
1 Видно пана по халявах
А людина розкривається в її поведінці
Б про людину судять з її зовнішнього вигляду
В досягти чогось постійною роботою
Г людина з великим досвідом
Д власною працею добувати засоби для існування
2 За милу душу
А цілком даремно Б дуже сильно діяти
В охоче, з дуже великим задоволенням
Г про щиру, лагідну людину
Д робити щось приємне
3 Як у колесі білка
А про моторну, вертку людину
Б бути дуже заклопотаним В бігати без передишки
Г безоглядно тікати Д поспішати, захекатися
4 Бити і в хвіст і в гриву
А ризикувати   Б завдати збитків В діяти рішуче, енергійно
Г дуже сильно діяти  Д бити різкою, дати волю діям
27 З’ясуйте, яка обставина вплинула на написання твору. 
Обставина
Твір
1   бій під Крутами
2   нацистська окупація
3   невиліковна хвороба автора
4   розлука із землею батьків
А   «Пам’яті тридцяти»
Б   «Любіть Україну»
В   «Contra spem spero!»
Г   «Зачарована Десна»
Д   «De libertate»
28 Автор поетичних рядкiв
               Так! Я буду крiзь сльози смiятись,
               Серед лиха спiвати пiснi...

А    Іван Франко
        Б    Леся Українка        В    Лiна Костенко
Г    Павло Тичина        Д    Василь Стус
29 Кульмінацією роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є
А    викрадення Лесі          Б    вибори гетьмана
В    похорон війтенка        Г    поразка Сомка
Д    страта полковника Шрама

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)