І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

8 жовт. 2016 р.

Завдання для олімпіади.

7 клас
Українська мова

1.Перепишіть текст, виконавши до нього завдання.                 Є така легенда. Гайсин був маєтком багатого пана і знаходився серед густих лісів і боліт. Його син, який дуже любив полювати, потрапив в не..прохідне болото і зник там бе..слідно. Це так вплинуло на вбитого горем батька, що він збож..волів і став ходити по ліса.., болота.. і гукати: “Гей, сину!” Звідти і назва “(Г,г)ейсин”, а пізніше “(Г,г)айсин”.                       Слово  "(Г,г)альшин" походить від (П,п)ольсько...литовської назви “лісни...тво”. Наш край в ті часи був вкритий густими лісами. Жителі навколишніх поселень заготовляли тут будівельний ліс, дрова, спалювали ліс. Пр...бутковим було полюва..ня на куниць. За історичними дж...релами, місцевіст...   навколо нашого міста була вкрита непрохідними дубовими лісами  (Прокоф'єв Олександр).

 Завдання до тексту.
1.1.На місці крапок поставте необхідні  орфограми, правильно визначте правопис власних чи загальних назв. ( 5 бали)  
1.2.Позначте головні і другорядні члени   другого  речення та частини мови, якими вони виражені.   (4 бали)                                                                             
2. Утворіть від поданих іменників прикметники.   ( 0. 25 б. за кожну правильну відповідь)
 Козак -
Казах-
Латиш -
Кавказ -
Париж -
Нью-Йорк -
Прага -
Товариш -                                                                                                                                                                                                 
                                                         7 клас
Українська література
1. Зробіть рекламу на   один із творів сучасної української літератури, що не вивчається в  шкільному курсі літератури, використавши оригінальну форму подачі матеріалу  ( 1 стор.)                     (12 б.)
                                                                                                                          

2. Запишіть визначення коломийки. Тематика коломийок.        
                                                                                                          2б.+2б.= 4б.
3. Назвіть функції, які виконує література як вид мистецтва.               3б.
                                                                    Всього :  30 б.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)