І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

1 лист. 2016 р.

Складоподіл. Наголос

Складоподіл. Наголос

Правильно наголошуй!
áвгіїввпóперекєрети́ккýхарствоосокáстремéно
акáфіствсерéдинужалюзíлапки́пальтечкóсум’яття́
акрóпольгарсóнжиттє́пислепехáперéписсýсло
алкогóльгвинтови́йжолóбчáстийлистопáдперéрізтаврó
анáпестгільцéжóрнолітóписпи́санковийтáнець
aнáтóмголíручжорнови́йлогопéдіяпіалáтерези́
афíнянингомíлкóвийзáбавкалóкшинаплисти́тятивá
баби́щегори́цвітзавдáннялускáпли́тчастийуперéкидь
бавóвнянийграблíзáгадкамáрмурподаткóвийýрвище
бáнтинагрéйпфрýтзаняття́мигдалéвийподзвони́тифартýх
бaсóвийгромадя́нинзáпічокмитáрствопóдружкафарфóр
бáтьківськийгурткови́йзáсипкаморквяни́кпозáочіфахови́й
бéсíдницягуртóжитокзáчи́нмотузки́позачасóвийфенóмен
біржови́йгýсячийзáчіпкам’якýшпопíдрукифóльга
бляшáнийґáблізéрня́навзáємпóрожньохорти́ця
борщéвийґýдзиковийзерóнáвіскапорядкóвийХóртиця
борщови́йґраткóвийзимівни́кназáхватпослáнняхоругвá
буси́наґуля́стийіври́тнáклéйкапóслугахýтро
буханéцьдéнцéíклонáколкапóсміхцáрина
вáхтéрджýраíрис (квітка)напéрсткóвийправопи́снийцемéнт
ведмеди́цядíвчи́наіри́с (цукерка)настóянкапри́ятельци́ган
верстови́йдобри́вечірїдлóнáцінкапулóверчадни́й
вимóгадóговíркáмбаланедóлюдрáтáйчéрствíти
ви́падокдоговíрнийкаталóгненáвистьрéкрутчорнóзем
вирáзнийдонéсхочукатóликномерни́йрукóписчорнóслив
виши́ванийдóнькаквартáлобрáннярукопи́снийшавлíя
виши́ванкадопíзнакéтаобрýчсакви́щабéль
вíльхадопоміжни́йкóлéджобýхсеместрóвийщи́пці
вітчи́мдоя́ркóсийóбширсиметрíяю́хтá
вíршідýбленийкропивáоднáковийсóленийюхтóвий
волóхешелонóванийкулінáріяознáкасóлодощія́лoвичина
впíзнанийЄвáнгeлієкýпільóленьспи́ная́мкови́й


Також раджу переглянути:
17 сер. 2016 ... 27 січ. 2016 ... Share webmix. 27 січ. 2016 р. Підготовка до ЗНО з укр. мови та літератури. Тест №7 з теми: "Лексикологія". Онлайн ...
natalianemirovska.blogspot.com
Інтерактивні ігри, ЗНО, Українська література, Орфографія, Синтаксис, Фразеологія, Наголос, Кросворд ... Готуємось до ЗНО з української літератури.
natalianemirovska.blogspot.com
25 січ. 2016 ... Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №7 "Лексика". Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та ...
natalianemirovska.blogspot.com

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)