І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

12 трав. 2018 р.

Тренувальне тестування № 9 Підготовка до ЗНО


1 Установіть відповідність
Фразеологізм
1 мати лій у голові
2 у голові на зябне орано
3 прибитий на цвіту
4 битий жак
Синонім
А не всі вдома
Б мішком з-за рогу вдарений
В сам чорт не брат
Г старий вовк
Д не в тім’я битий
2 Установіть відповідність
Фразеологізм
1 дірка від бублика
2 годувати злидні
3 кишка тонка
4 як дурному з гори бігти
Синонім
А мотузяна душа
Б хвіст собачий
В як Сірку муху з’їсти
Г без вогню пекти
Д трубити в кулак
3 Прочитайте речення. Установыть відповідність між словом та частиною мови.
 І  1)чим   2)вище сягає  3)срібноголосий співун, тим барвистіша дзвенить 4)над землею мелодія (К.Наріжний).
1 Чим
А Прийменник
2 Вище
Б Прикметник
3 срібноголосий
В Прислівник
4 Над
Г Сполучник

Д Частка
4 Укажіть рядок, у якому всі пари слів – пароніми:
а) веселий – щасливий; швидкий – повільний;      б) далекий– близький; знайомий – маловідомий;                       в) музичний – музикальний; робочий – робітничий;
г) усміхнений – похмурий; усмішка – посмішка;
ґ) бити байдики – точити ляси; ревма ревіти – заливатися сміхом.
5 Прочитайте речення. Яким членом речення виступає слово «ЖНИВА»?
Вінець хліборобської праці — щедрі жнива (В. Скуратівський).
А підмет  Б присудок   В додаток   Г обставина
6  Установіть відповідність між  членом речення та словом.   Прочитайте уважно речення.
Тож   1)будьмо свідомими того, що 2)кожен українець є спадкоємцем 3)глибокої і мудрої нації, багатої  4)духовно і морально, і не ганьбімо пам'яті наших пращурів (Г. Лозко)
1 Будьмо  свідомими
А підмет
2 кожен українець
Б додаток
3) глибокої
В присудок
4 духовно
Г означення

Д  обставина
7 На місці  пропуску ПОТРІБНО  поставити  апостроф.
А  тьм…яний   Б без…ініціативний   В в…язкий      Г  порт…єра
8 Знайдіть  непоширене речення.
А  Дехто з присутніх замешкався.   Б Ця   ніч була короткою.   В Життя – велика ковзаниця    Г Надворі світлашає.
9 Уважно  прочитайте речення.
Залетить туди часом зозуля, та ні разу своє «ку-ку» не вигукне на гілці й уже поспішає геть, налякана завороженою тишею (О. Донченко).
Чим виступає слово  «ку-ку» у поданому  реченні?
А  Підметом  Б  не виступає  членом речення   В додатком  Г означенням.
10 Установіть відповідність між групою слів за значенням та їх вираженням.
1) Синоніми;
2) антоніми;
3) діалектизми;
4) фразеологізм;
5) омофони.  
А) Прут, прут;
Б) плай, ватра;
В) взяти ноги в руки;
Г) безкраїй, безмежний;
Ґ) реготати – ревіти;
Д) пролісок, бузок.
11 Укажіть значення вислову  «вилити душу»: 
а) поділитися найсокровеннішим;             б) розповісти про те, що наболіло;

в) дати власну оцінку подіям, фактам, явищам;   г) трактування певних явищ з точки зору власного світобачення;                  ґ) обміркувати важливе рішення.
12  Назвіть, кому належать слова ;
«Браття і дружино!
Лучче ж би потятим бути,
аніж полоненим бути.»
А князю  Ігорю  Б князю  Всеволоду   В Святославу Київському        Г Овлуру
13 Інфінітив любити є означенням у реченні
А Любити — це важка праця.                         Б Спробуй любити своїх близьких.
В Життя вчить пас любити й ненавидіти.
Г Мистецтво любити дається тільки людині.          Ґ Ми живемо, щоб любити.
14  Установіть відповідність між героєм твору та автором цього твору.
1  Пантелеймон Куліш
А Іван Дідух
2  Леся Українка
Б  Азазель
3  Микола Хвильовий
В  Черевань
4  Іван Франко
Г  Той, що греблі рве

Д  Доктор Тагабат
15  Знайдіть слово з наголосом на другому складі.
А олень    Б випадок    В донька   Г чорнослив    Д дрова
16  Спрощення на письмі  відбувається у слові.
А. облес…ливий   Б шіс…сот   В невіс…ці  Г кіс…лявий   Д аванпос…ний
17 Автором  «людової повісті»  називали.
А Івана Франка   Б Івана Нечуя-Левицького  В Г.Квітку-Основяненка Г Миколу Хвильового 
18  Літера Є  позначає   один звук  у слові.А  підєднаний   Б Рєпін   В портьєра  Г вольєр
19 Разом пишеться складне слово в рядку.       А жовто…блакитний   Б міні…проект
  В мікро…економіка   Г стоп…кран  Д діаметрально…протилежний.
20  Якову де Бальмену присвячений твір.
А «Тіні забутих предків»  Б «Катерина»   В  «Мойсей»  Г «Земля»  Д « Інтермецо».
21. Чим виступає в реченні слово  «пшениці»?
Червоніло ціле морс колосків пшениці.
А Додатком   Б Означенням  В  Присудком  Г  Підметом   Д Обставиною.
22  Усі іменники вживаються тільки в однині:
а) Дніпро, Кавказ, побачення, щастя;             б)радість, сміх, молоко, глина;
в) листя, мрійність, сіль,пташеня;             г)синь, зустріч,глибінь, солома. Усього: 41 б.

Фразеологізми в малюнках Цікаві ідеї

\Результат пошуку зображень за запитом "інформаційні технології"
1 трав. 2018 р.

Дорогі восьмикласники, готуймося до самостійної роботи) Завдання для самоконтролю!


Результат пошуку зображень за запитом "учень"Самостійна робота  Відокремлені члени речення 8 клас
1.     Знайдіть рядок, у якому допущено пунктуаційну помилку.
А Вибудована на тонкій інтуїції і вивірена 100-літнім досвідом, вона з користю прислужиться кожному, в тому числі великою мірою і нам медикам.
Б Зіткнувшись з будь-якими труднощами  знаходь в них чисту радість (Нік Вуйчич)
В Доглядаючи за серцем, турбуєшся про майбутнє.
Г Читаючи роман, я потрапила у моторошний віт пригод.
2. Відокремлений додаток є в реченні ( розділові знаки пропущено).
А Віднайшовши героїчний життєвий ідеал  нація не боїться вже ніяких фізичних ударів (Олег Ольжич).
Б Кров  пролита для великої мети не засихає (Народна творчість).
В Звірившись на море  ти перестаєш належати сам собі (Григорій Сковорода).
Г Інколи людина шукає у всіх недоліки окрім себе.
3 Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом.

1 означення

А І прийде гідна старість - нагорода гарної юності!
2 прикладка
Б Даруючи радість іншим, не забудь про себе.
3 обставина
В За винятком Васильченка, усі хлопці завершили роботу.
4 додаток
Г Ви ще не знаєте, на що здатна людина,  наповнена болем та смутком за своє дитя.

Д Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Вільям Шекспір
4 Відокремлена обставина є в реченні (розділові знаки вилучено)
А. Ти не можеш віднайти жодного друга  не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів ( Г.Сковорода).
Б. І що це за мода пішла не встигнеш босоніж вискочити з хати одразу сварять
а то й духопелять тебе і називають магометом вариводою лоботрясом.
В Щасливі та втомлені  вони згадували про усі  екскурсії  з теплотою.
Г Замість помогти Олесь сів на лавці та мовчав.
5 Укажіть правильне твердження.  Відокремлюватися можуть:
А головні та другорядні члени речення;  Б додаток, означення, підмет та присудок;
В додаток, означення, обставина;  Г головні члени речення.
6 Укажіть правильне твердження. Прочитайте речення уважно ( розділові знаки вилучено).
 Одягнена в батьків кожух  Марія не боялась холоду і впевнено ступила через поріг.
А дієприкметниковий зворот одягнена в батьків кожух  не відокремлюється на письмі комами, бо стоїть перед означуваним словом іменником.
Б дієприкметниковий зворот одягнена в батьків кожух  відокремлюється на письмі комами, бо має додаткове значення обставини.
В дієприкметниковий зворот одягнена в батьків кожух  відокремлюється на письмі комами, бо  стоїть перед означуваним словом займенником.
7 Знайдіть речення, у якому  відокремлений член речення виражений дієприслівниковим  зворотом.
А Слова, сказані тихо та ніжно, завжди переважать найгучніший  крик!
Б  Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя.Стів Джобс
В У ній, окрім теплоти та розуміння, завжди жило якесь найвище почуття любові до усього живого.
Г На високому пагорбі, зітканому з первоцвітів, промінчики сонця  виблискували на росі.
8 Прочитайте уважно речення. Завдання: укажіть, чим ускладнене подане речення.
Зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу.
А відокремленим  додатком;  Б відокремленою прикладкою;     В відокремленою обставиною; Г відокремленим означенням;       Д однорідними членами речення.
9 Продовжіть речення відокремленою прикладкою.
 У дверях аудиторії стоїть староста…
А чекаючи  учителя;         Б їхній друг та помічник;
В осліплений яскравим сонцем;          Г і  очікує на учителя.
10 Прикладка не відокремлюється на письмі комами, якщо
А стоїть перед означуваним словом;   Б має значення «в ролі кого, чого»;
В виражена власним іменем;  Г має значення обставинного характеру.
11 Виконайте синтаксичний розбір речень.
А  Досвідчений учитель, він завжди ретельно  готувався до проведення уроків.
Б Крім цмину піскового, на Україні ще поширені  цмин щитоносний.
12 Виправте  помилки. Запишіть речення, правильно використовуючи відокремлені члени речення.
А Працюючи тиждень, ремонт був завершений.
Б Учні, подорожуючі старовинним містом Лева,  були втомлені, однак щасливі.
В Вивчаючи економіку, у нас не було ніяких проблем.
Г Життя складається із моментів,  запам’ятавшихся своєю неординарністю.

 Автор: Наталія Немировська

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)