І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

29 квіт. 2017 р.

Тренувальні тести до ЗНО

Пов’язане зображення
Тренувальні тести до ЗНО
1. В якому рядку  всі слова пишуться з апострофом:
а)  духм..яний,  пів..юрти,  поголів..я,  п..єси,
б)  рутв..яний, кон..єктура,  з..їздити,  дерев..яний,
в)  м..ятний,  зів..ялий,  р..юмсати,  пом..янути,
г)  круп..яний,  хом..як, тьох..ярусний,  арф..яр
2. В якому рядку всі слова пишуться  з буквою Е  в корені:
. а)  л..мон, нав..сні, тр..вога, вкор..нитися, в..р..дливі;
б) крап..лька, виб..рає. в..р..с..нь, бр..ніти, в..л..т..нь;
в) відм..жовувати, пш..ниця, ст...лити, з..л..ний, л..тіти;
г) пал..ць, н..суть, заст...лати, кр..вавий, ск..дати.
3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком:
 а) нян..чин,  дон..чин,  мен..ше, Натал..чук,  брен..чати ;
            б) дз..об,  війс..ко,  друкарен..,  сіл..с..кий,  конферанс..є;
            в) хвац..ко,  запоріз..кий,  батал..йон,   суспіл..ство;
            г) україн..с..кий,  сопіл..ці,  прізвис...ко,  тес..ля.
4.Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом  ПРИ- :
а) пр..казати, пр..розумний, пр..міський, пр..знатись, пр..хороший;
б) пр..рогатива, пр..горілий, пр..мовляти, пр..красний, пр..поганий;
в) пр..землений, пр..тихлий, пр..в’ялий, пр..думати, пр..берегти;
г) пр..вабити, пр..добрий. пр..чепити, пр..славний, пр..м’єра.
5.У якому рядку всі слова з частками  пишуться разом:
 А ні/хто, де/який, аби/що, ні/котрий, ані/скільки;
  Б ні/для/кого, ні/який, де/що, хтозна/що, аби/хто;
  В ні/скільки, ні/з/чим, де/хто, будь/що, казна/що;
  Г ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто, будь/хто
6.У якому рядку всі слова пишуться разом :
А. Адміністративно/управлінський, пів/огірка, метро/будівний;
Б. Авіа/промисловий, велико/вантажний, науково/ експериментальний;
В. Науково/виробничий, громо/подібний, транспорт­но/енергетичний;
Г. Авіа/заводський, агро/екологічний, акустико/артикуля­ційний.
7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:
а)  нездійснен..ий, старан..ий, глинян..ий, ван..а, туман..ий;
б)  підписан..я, імен..ик, святен..ий, священ..ий, залучен..я;
в)  водян..ий, кін..ий, зран..я, прохан..я, від..алений,;
г)  цуцен..я, ломач..я, дерев’ян..ий, священ..ик, збільшен..я .
8. З’ясуйте, який відокремлений член речення є у кожному прикладі.
Відокремлений член речення
1означення  2обставина   3прикладка   4додаток
Приклад  АБо коли, закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь ніколи не розлучить.   ББуду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік.         ВТам, у степу, схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі.   ГНе шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам.  ДЧи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків?
9. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне слово).
Олена Теліга вважала, (1)що для українки має бути (2)характерним поєднання “найкращої жіночності з найвищою мужністю”, і переймалася (3)тим, що в українській літературі не (4)створено ідеального образу жінки.
1що                                       Априкметник
2характерним                    Бдієслово
3тим                                    Всполучник
4створено                          Гприслівник              Дзайменник
10. Укажіть рядок, у якому чергування голосних під час відмінювання відбувається в усіх іменниках.
Адохід, устрій, радість, Київ            Ббік, весна, площа, долина
ВКанів, осінь, добро, годинник   Гмрія, Львів, ворота, економіка
11. Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами.
Види односкладних речень   1означено-особове         2неозначено-особове
3безособове                    4узагальнено-особове
АНа луках під гарячим сонцем дуже пахло свіжою травою й польовими квітами.
БЛюбіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня (Л. Костенко).
ВА де ж мій сад божественних пісень? (Л. Костенко).
ГПисьменників називають інженерами людських душ (Петро Панч).
ДНе берися не за своє діло (Нар. творчість).
12. З’ясуйте, який смисловий зв’язок існує між частинами безсполучникових складних речень.
Вид смислового зв’язку        1частини речення виражають одночасність подій
2друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій
3перша частина виражає умову, за якої можлива дія другої частини
4друга частина доповнює або розкриває зміст першої
Приклад        АДзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях.
БНе навчив батько — не навчить і дядько.
ВДалеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило.
ГРоса блищить на сонці — чисте срібло.
ДМені здається: твої очі світять з вишини.
13. Які фонетичні засоби стилістики використані в поданому уривку: У синьому морі я висіяв сни, У синьому морі на синьому ґлеї Я висіяв сни із твоєї весни, У синьому морі з весни із твоєї.(М. Вінграновський)
А алітерація В анафора Б асонанс Г епіфора  
14.Укажіть рядок, у якому допущено помилку у підборі синонімічної пари:
А гіпотеза – припущення Б критерій - мірило В колізія – зіткнення Г фамільярний - родинний
15.Запишіть слова, вставте потрібні літери.
К..моно, ц..клон, б..нт, Ц..церон, С..рія, С..дней, Т..бет, Л..ван, д..ригент, б..льярд, Ч..лі, реч..татив, віл..а, ір..еальний, Мол..єр, Руж..є, ап…арат, барок..о, Дік..енс, марок..анець, мадон..а, куп..юра, ф..юзеляж, інтер..єр, ін..єкція, піц..а, Рус..о, ман..а,пас..янс.  
16.В якому рядку не допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком?
А водотривкий, багатство, корали, фотографія;
Б сонце, ніжність, товариш, кава, вітер;
В книга, ластівка, оточення, узлісся, характер; Г словник, план, коридор, пелюстка, картотека.
17.Якими лексичними одиницями є підкреслені слова у словосполученнях заводський брак – брак часу?
А синонімами; В антонімами; Б паронімами; Г омонімами.
18.Вкажіть варіант, у якому всі слова утворено способом складання скорочених слів:
А пів-Європи, деревина, ООН, маловідомий; Б Нацбанк, гідротехніка, Донбас, медінститут;
В НЛО, ЄС, НЕП, ДНУ; Г АТП, військкомат, спортзал, СОТ.
19.І.П. Котляревський у п’єсі “Наталка Полтавка” використав такий твір Г. Сковороди:
А “Всякому місту – звичай і права”; Б “Ой пташино жовтобока”; В “Про свободу”; Г “Вдячний Еродій”;
20. Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням.


Приклад
Значення
  1. Кадити фіміам
а . червоніти від злості, напруження.
2.Аж дим іде
б. Аби з рук
3. через пень  колоду.
в. соромитись
4. Наливатися кров’ю
г. когось вихваляти

д. інтенсивно


21. Установіть відповідність між словом та його способом творення.


Приклад
спосіб творення
  1. підземний
а .безафіксний
2.лісосмуга
б. префіксально-суфіксальний
3. підвіконня.
в. префіксальний
4. напад
г. основоскладання

д. перехід однієї частини мови в іншу.


22. Установіть відповідність між героями одного твору.


  1. Тоня
а .Віталик
2. Григорій Многогрішний
б.Мотрона Розторгуєва
3. Марися Боруля
в. дегенерат
4. Андрюша
г.Фійона

д. Степан
23. Установіть відповідність між словом та його способом вираження. (цифра позначає наступне слово).
Наше  1)бажання —  2)жити  3)в мирі та дружбі з 4)усіма народами.


Приклад
член речення
  1. бажання
а .обставина
2. жити
б. присудок
3. в мирі
в. підмет
4. усіма
г.означення

д. додаток
24. Установіть відповідність між  реченням та його характеристикою.


Приклад
характеристика
  1. П'ять учнів вчаться на «відмінно».
а .односкладне неозначено-особове речення.
2. На другий день тільки про повінь і говорили (О. Довженко).
б. Просте двоскладне речення.
3. Я люблю українське село, повне шуму, повне дум(В.Сосюра).
в.неповне просте речення
4. В зелених травах яблука червоні... (М. Стельмах).
г.двосладне просте речення, ускладнене відокремленим означенням.
5. Глибоке небо, білі хмари та плюс­кіт срібної води (Є. Маланюк).


21 квіт. 2017 р.

На гостині в рідному університеті в якості вчителя)


19 квітня 2017 року я мала приємність провести майтер-клас "Застосування  інтерактивних технологій при вивченні української мови і літератури" для студентів 3 та 4 курсу факультету філології й журналістики імені Михапйла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Продемонструвала  перед студентами кілька схованок із секретами   використання   хмарного середовища на уроках мови та літератури, презентувала власний педагогічний досвід як вчителя-словесника, ознайомила із персональним блогом "Мовознавча світлиця", розповіла про створення інтерактивних тестових завдань та  вправ за допомогою   освітніх  застосунків , зокрема  LearningApps 
Дякую викладачам та студентам  за запрошенням, особливо  вдячна старшому  викладачеві  Оксані Андріївні Пойді та професорові Ользі Миколаївні Куцевол за віру в мене і за бажання продовжити співпрацю в стінах рідного універу в якості
 члена-кореспондента при ВДПУ.
РS. На пам'ять подарували надзвичайні гарні та цікаві  книги про  М.Коцюбинського та Олексу Стороженка із автографами від авторів О.Куцевол та О.Пойди відповідно.
Світлини  до вашої уваги.


 




Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)