І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

16 жовт. 2018 р.

2 жовт. 2018 р.

Приклади контрольних робітКонтрольна робота з теми : "Пряма мова. Непряма мова. Цитати" 9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА 9 КЛАС ТЕСТИ. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ЦИТАТА ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ. ДІАЛОГ
 1. Пряма мова- це
А чуже мовлення, передане недослівно;
Б чуже мовлення, передано дослівно;
В дослівно наведений уривок тексту на підтвердження власної думки
 1. Якщо пряма мова стоїть перед прямою мовою, то ставимо такий розділовий знак:
А  тире;                           Б двокрапка;
В крапка з комою;          Г двокрапка і тире.
 1. Скласти речення за схемою :  А: “П?” - а.
 2. При заміні прямої мови непрямою
  а) слова автора стають головним реченням, а пряма мова – залежним;
  б) пряма мова стає головним реченням, а слова автора залежним;
  в) пряма мова і слова автора стають рівноправними частинами складного речення.
 3.  Виберіть рядок, де є непряма мова (окремі розділові знаки пропущено).
  A) Боже, яка краса! обізвалась, ні до кого не звертаючись, тіточка Олена (М. Олійник).
  Б) Ми за дітьми йдемо до жінки, запитуємо Хто посадив цю тополю? Чи давно вона росте тут? (В. Сухомлинський).
  B) Не кидайте хлібом, він святий! – в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
  Г) Сахно запитав, як здоров’я Степаниди Петрівни, як живеться Семенові, чи не думають вони заводити садок… (В. Собко).
6 Списати текст, поставивши пропущені розділові знаки та  пропущені літери.

Ой просила мати сина:
Бери, сину, Вас…лину.
Вас…лина — як тернина,
Хочу, мамо, Катерину.
Лиш Катрусю, мамо, хочу:
У Катрусі карі очі.
Ой грозила мати сину:
Бери, сину, Вас…лину,
Бо не…пущу у хатину!
Краще, мамо, піду з хати
Із вітрами вікувати!
Ой в…рнися, любий сину,
Веди свою Кат…рину...
Не…вернуся, не…вернуся,
Бо не…хоче йти Катруся.
Нащо тобі було, мати,
Любов нашу розб…вати? (І. Стронський)
7 Пряма мова супроводжується:
А  непрямою мовою;                                      Б вставними словами;
В словами автора;                                           Г уточнюючими членами речення.
8  Виберіть речення, яке відповідає схемі: «П», – а. (розділові знаки пропущено).
A) Що ж не дає мені промовить просто Так, доле, ти міцніша, я корюся (Леся Українка).
Б) Щасливий ти в нас, Даньку – щебетали дівчата, хрумаючи бублики (О. Гончар).
B) А це ти, Максиме зрадів Карно, дивлячись у вікно. Заходь, заходь! (М. Коцюбинський)
Г) Чи впізнаєш мене, Петре промовив до Кавуна Джеря (І. Нечуй-Левицький).
9 Установіть відповідність між схемами та реченнями (окремі розділові знаки в реченнях пропущено)
1 Про здоров’я людини треба турбуватись в першу чергу  сказав незнайомець
А)  А: «П».
2 Помилуйте   йому Ягнятко каже  На світі я ще й году не прожив (Л. Глібов)
Б) «П,-а:-П?»
3 А слова Ушинського вималював на титулці червоним олівцем  Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу, то щастя само знайде вас
В)    «П», -а.

Г)  «П!-а.-П!»
10  Скласти і записати речення з цитатою, яка супроводжується словами автора.
(напр.: Згадай «Народе мій...» — Франків пролог, а надто ці слова: «По власнім полі»... Це вже про нас. Якої нам ще долі? (Р. Лубківський). «Ой, летіли дикі гуси...» — ніби бачу ключ сумний, наче в небеса дивлюся: що то — голос неземний!
(Н. Супруненко)) або скласти висловлювання, в якому цитата виступала б частиною речення .
 

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)