І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

25 січ. 2016 р.

Підготовка до ЗНО. Українська мова. Лексикологія

Лексикологія

Термін
Пояснення
Приклади
Лексичне значення
реальний зміст слова, те, що воно позначає
млин – споруда, що розмелює зерно на борошно...
Граматичне значення
значення, пов'язане зі здатністю слова вступати в різні відношення з іншими словами
млин – іменник, чоловічий рід, однина, називний відмінок, ІІ відміна,тверда група
Однозначні
слова мають лише одне лексичне значення
олівець – прилад для писання чи малювання
Багатозначні
слова мають два і більше лексичних значень
ключ – 1) інструмент; 2)джерело; 3) гайковий; 4)музичний…
Пряме значення
звичайна назва предмета
золотий годинник
Переносне значення
нове значення предмета
золоті руки
Власна назва
індивідуальні назви, що виділяють предмет із ряду однорідних
Україна, Сашко
Загальна назва
узагальнені назви однорідних предметів
ліжко, ведмідь, дівчина
Абстрактне значення
суфікси –ість-ство (-зтво, -цтво)-ння-ття,-ізм (-изм,   -їзм)
мужність, убозтво, мистецтво, творення, життя,фемінізм
Синоніми
звучать і пишуться по-різному, але мають близьке лексичне значення
говорити, розмовляти, балакати, ляси точити…
Антоніми
слова з протилежним лексичним значенням
день – ніч, захід – схід
Омоніми
однаково звучать і пишуться, але мають різне лексичне значення
мати (імен.) / мати (дієсл.), гриби / греби, коса (дівоча) / коса (знаряддя), за́мок / замо́к
Пароніми
подібні за звучанням, але різні за значенням слова
музичний (твір) – музикальний(слух)
Перифрази
описовий зворот, через який передається зміст іншого слова
перша столиця (Харків), люди в білих халатах (лікарі)
Евфемізми
слова, словосполуки, які ввічливо чи пом'якшено визначають назви предмета
Той, що в скелі сидить, людина похилого віку
Діалектизми
слова, які вживають на певній території
коц (ковдра), когут (півень), пательня (сковорідка), ровер (велосипед)
Професіоналізми
слова, що їх уживають люди певної професії
баранка, забій, кома
Екзотизми
слова, які позначають властиві іншим народам поняття
чалма, ікебана
Жаргонізми (сленг)
слова, властиві розмовній мові людей
чувак, прикольно, кайф
Архаїзми
слова, які називають предмети та явища, що існують і тепер, але замінені синонімічними словами
чоло, перст, десниця
Історизми
сова, які вийшли з ужитку, бо зникли позначувані ними поняття
піштоль, раднаргосп, лікбез
Неологізми
нові слова
банкінгувати, яблунево-цвітний
Власне українські слова
слова, що виникли в українській мові
годинник, лелека, сидіти
Запозичені слова
слова, запозичені з інших мов
студент, футбол, академія
Емоційно-забарвлені слова
слова, що виражають різні почуття та емоційні відтінки
весело, чарівний, дідуган, баньки
Фразеологізми
стійкі, неподільні словосполуки, які можна замінити синонімічним словом
байдики бити (ледарювати), як кіт наплакав (мало), розсипати кислиці (плакати), кадити фіміам (надмірно хвалити), милити шию (лаяти)
Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №7 "Лексика"
Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №8 "Лексика. Фразеологія" 

Лексикологія. Фразеологія
 1.  Позначте пару речень, у яких  є омоніми
   Слово, чому ти не твердая криця! Слово – срібло, мовчання – золото.
   Вона зрозуміла душевний стан гостя. У хлопця плечі широкі, стан високий.
   Рідна земля і в жмені мила.Земля – хлібодара і медоносиця.
   У хвалька язик діє, а рука не вміє.Тримай язик за зубами.
 2.  Позначте рядок, у якому фразеологічні звороти є синонімічними.
   І води не замутить.Хоч у вухо бгай.
   Шито білими нитками. На живу нитку
   Попасти на слизьке.Накрити мокрим рядном.
   Бентежити кров Не чути землі під собою.
 3.  Позначте рядок, у якому фразеологізм позначає «надумане мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності»
   піррова перемога
   прокрустове ложе
   Еолова арфа
   геростратова слава
 4.  Дієслово вжите в прямому значенні в реченні
   У чужу душу не влізеш.
   Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.
   Умивається сльозами убога земля.
   Приходять друзі, виринають у пам’яті спогади.
 5.  Фразеологічний зворот ужитий у реченні
   Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.
   Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.
   Величезна сила криється в людському розумі.
   Пісня народжує радість
 6.  Не можна замінити поданим у дужках варіантом слово в реченні
   За високими осокорами почало світліти (світлішати) небо.
   М’який (незлостивий) докір корисніший за нещиру подяку.
   Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.
   Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.
 7.  Дієслово вжите в невластивому йому значенні в реченні
   Два примірники словника присутні в кабінеті.
   Вантажне відділення розташоване на першому поверсі.
   Ялту вважають одним з найпопулярніших курортів.
   Директор банку перебуває за кордоном.
 8.  З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні
   (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова Геродота.
   Червоні жоржини (сильніше, потужніше) мерехтять росами.
   Старі дуби (оточували, облягали) галявину.
   Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.
 9.  Правильним є тлумачення фразеологізму \"золота молодь\"
   талановиті молоді люди, які не можуть реалізувати себе 
   розбещені діти багатих батьків
   обдаровані молоді діячі культури
   молоді підприємці, які забезпечують собі високий рівень життя
 10.  Правильним є тлумачення фразеологізму \"честь мундира\"
   чесно заслужена похвала
   гідність особи як представника певної організації
   зневажливе ставлення до цивільних осіб
   великі досягнення на службі
 11.  Слово «серце» вжито в прямому значенні у рядку
   Щире серце
   Батьківське серце
   Серце України
   Хворе серце
 12.  Дієслово вжито в переносному значенні в реченні
   Сміються в сонці золоті річки, і села, і поля.
   Що думаєш сказати, спершу обміркуй.
   Я шукав усе світле в дорозі і в людях.
   Найдужче у житті цінував я хліб.
 13.  Слово «сміється» вжито в переносному значенні в рядку
   Синок сміється
   Сонце сміється
   Сміється від задоволення
   Сміється з моєї невдачі
 14.  Слово \"голова\" вжито в переносному значенні в реченні
   До булави треба й голови.
   Як голова сивіє, то чоловік мудріє.
   У голову, як у торбу, що знайдеш, те й сховаєш.
   Хліб – усьому голова.
 15.  До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка 
   дівчисько, второпати, прикріпити, базікати
   беркицьнутись, козаченько, повчання, мамусю 
   зіронька, злодюга, вікопомний, роззява
   рученьки, проміння, вітрище, самісінький
 16.  У реченні «Дуже цінним органічним добривом є ... попіл» пропущено слово 
   дерев’яний
   деревний 
   деревинний 
   здерев’янілий
 17.  Омоніми використано в реченні 
   Якщо у тілі душа крилата – що їй хороми, що їй палати. 
   Ти будь не скупердяй, не скнара і знай батьківські заповіти. 
   Веснонько любая, часу не гай, якнайскоріше прилинь у наш гай. 
   Народові потрібні не виграні битви, не втішання славою і волею, а майбуття.
 18.  Омоніми використано в реченні 
   Щире слово й добре діло душу й серце обігріло. 
   Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й вовік. 
   Міг би його поганити – не хочу вуст поганити. 
   Людина там не буде вільна, де є великі і малі.
 19.  Синоніми використано в реченні 
   зустрічати гостя – проводжати гостя 
   жвавий хлопчина – прудкий хлопчина 
   привозити подарунки – привезені подарунки 
   будівельний кран – водопровідний кран
 20.  Синонімічний ряд утворюють слова 
   ідеальний, уявний, ілюзорний, примарний; 
   спільність, згода, спільнота, договір; 
   наступати, просуватися, наставати, запановувати;
   досить, доволі, вистачить, годі.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)