І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

10 трав. 2016 р.

Для учнів 6-Б класу) Практична частина з теми: "Займенник"Завдання 1. Запишіть займенники відповідно до правил правопису.
Де/хто, де/кого, в/де/кого, ні/про/що, скільки/небудь, де/в/кого, аби/хто, будь/що, ні/до/кого, будь/на/кому, будь/з/ким, аби/ким, аби/з/ким, із/хтозна/яким, хтозна/з/яким, хтозна/який, ні/про/що, будь/хто, ні/що, будь/кого, до/будь/кого, будь/до/кого, казна/що, де/що, чий/небудь, хтозна/чий, ні/хто, ні/від/кого, хтозна/в/чиєму, на/ні/що, який/небудь, у/якому/небудь, хто/сь, у/кому/сь.
Завдання 2.Запишіть займенники в три колонки: разом, окремо, через дефіс. Поясніть їхній правопис.
Будь/який, будь/хто, хтозна/який, казна/що, який/небудь, казна/з/ким, будь/на/чому, чий/небудь, ні/що, аби/хто, де/хто, хтозна/хто, хтозна/чий, який/сь, де/який, будь/що, хто/будь, хто/небудь, будь/у/кого, казна/при/кому, будь/котрий, аби/з/ким, де/в/чому, ні/до/чого, ні/при/кому, де/який, казна/чий, що/небудь.

Завдання3Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис займенників.
Спи, козаче, душа щира! Хто/небудь згадає! (Т. Шевченко). Якби розказать про якого/небудь магната історію-правду, то перелякать саме б пекло можна (Т. Шевченко). Я Європу не/всю обійшов, але там, де з боями проходив, я не бачив щасливих народів (О. Підсуха) А таки гроз, порохові тумани, сталеві зливи і пекучі рани?ні/що нас не віддалить від мети (Г. Плоткін). Ні/в/якому разі!?застеріг його Гонтар (Я. Баш). Лебідь ішов без будь/якої ознаки на хворість, твердо й чітко відбиваючи кроки (Я. Баш).
Тести для самоконтролю
1. Позначте рядок, у якому всі неозначені займенники треба писати через дефіс
А бозна/скількох, казна/чийого, будь/скільки, де/чим
Б бозна/якому, аби/який, казна/що, хто/небудь, казна/в/кого
В якого/небудь, хтозна/кого, будь/котрий, казна/з/ким
Г будь/котрими, що/небудь, хтозна/яких, бозна/які.

2. Позначте рядок, у якому всі займенники треба писати окремо
А ні/до/кого, із/хтозна/яким, на/ні/що, ні/про/що
Б будь/на/кому, де/в/кого, аби/з/ким, хтозна/з/чиїм
В будь/на/чому, у/якому/небудь, хтозна/в/чиєму, чий/небудь
Г будь/до/кого, до/будь/кого, де/в/кого, в/де/кого.

3. У якому рядку всі займенники треба писати разом
А де/ким, ні/кого, ні/скількома, аби/якими
Б з/ні/якого, аби/хто, ні/у/скількох, де/котрим
В у/кого/небудь, ні/хто, у/де/чому, з/ні/котрим
Г з/будь/ким, аби/якому, ні/чиїм, аби/котрий.

4. У якому рядку всі займенники написано правильно
А будь-кого, нічий, що-небудь, аби-що
Б будь з ким, де-яких, дехто, який-небудь
В дечиїх, будь-чий, ні до кого, казна-хто
Г ніщо, ніякими, аби-кого, де з ким.

5. У якому рядкуніз заперечними займенниками треба писати окремо
А ні/яким, ні/до/чого, ні/з/котрим, ні/в/чому
Б ні/в/котрому, ні/до/кого, ні/з/чим, ні/з/яким
В ні/в/кого, ні/з/ким, ні/хто, ні/за/що
Г ні/котрий, ні/у/скількох, ні/в/чому, ні/до/якого.

6. У якому рядкуніз заперечними займенниками треба писати разом
А ні/який, ні/на/що, ні/хто, ні/чого
Б ні/чийого, ні/хто, ні/до/кого, у ні/чому
В ні/скількох, ні/чому, ні/для/кого, ні/ким
Г ні/якими, ні/чиїм, ні/скільки, ні/котрого.

7. У якому рядку всі займенники пишуть через дефіс
А будь/кого, чим/небудь, де/з/кого, казна/чиє
Б хтозна/чиї, будь/що, чим/небудь, казна/чого
В будь/хто, чим/небудь, будь/з/якою, казна/чий
Г казна/чий, будь/чим, скільки/небудь, хтозна/до/кого.

8. Позначте рядок, у якому всі займенники написано правильно
А ніщо, нізчим, нічого, ніякого
Б ні за що, ні в кого, ніскільки, нідоякого
В будь-хто, дечиїх, ніскільки, казна-чим
Г декотрі, будь-що, скільки-небудь, бознахто.

9. Позначте рядок, у якому всі займенники написано правильно
А що-будь, де з ким, чого-небудь, котромусь
Б ніякий, на чому-будь, девкого, анічий
В здеким, хтозна в який, будь-хто, казна з ким
Г ні до чийого, де на кому, за будь яких, ніякий.

10. Помилку при написанні складних займенників допущено в рядку
А ні з ким, хтозна-якою, казна-що, будь-ким
Б нічиїх, ні з якого, дечим, абикого
В від абиякого, декотрий, до когось, з чиїм-небудь
Г аби-що, ніхто, хтось, дехто.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)