І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

3 трав. 2017 р.

Завдання для самоконтролю. Підготовка до ЗНО. 11 кл.

Контрольна робота
Результат пошуку зображень за запитом "зно"
1. Установіть відповідність між словами та способами їх творення:
1. прозелень, прадавній, залетіти
Апрефіксальний
2дослідник, надійний, багатіти
Бсуфіксальний
3по-новому, провулок, заземлити
Впрефіксально-суфіксальний
4розповідь, перехід, запис
Гбезсуфіксальний

Дскладання основ
2. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення:
1відокремлене означення
АНебо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий.
2відокремлена прикладка
БПо всім світі пронесу нашу гордість і красу – рідну мову.
3відокремлена обставина
ВЗ доріг життя сховавши втому, я в отчий край вернусь назад.
4відокремлений додаток
ГТам, замість житечка, в теплеє літечко терен зацвів.

ДУ всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити, натхнення.
3. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та видами їх підрядної частини:
1У світі слів немає випадкових, хоча вони й століттями мовчать.
Апідрядне допустове
2Якщо ти усміхнешся світу, він відповість посмішкою.
Бпідрядне умови
3Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй.
Впідрядне з’ясувальне
4Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив.
Гпідрядне мети

Дпідрядне часу
4. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі:
А фікус, папуга, цукати, тьохкати;
Б капуста, пакетик, сахатися, ціпочок;
В ситечко, тапочки, пайок, часопис;
Г тактика, пощастити, сестриця, цяточка;
Д сипучість, частка, пакуночок, точиться.
5. Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс:
А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний;
Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний;
В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний;
Г молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський, організаційно/методичний;
Д мідно/червоний, навчально/виробничий, об’ємно/просторовий, електронно/оптичний.
6. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово).
(1)Обабіч левад (2)скрізь видно розкішні садки, які (3)неначе заглядають в долину через (4)верхи верб.
1Обабіч
Аіменник
2скрізь
Бприслівник
3неначе
Всполучник
4верхи
Гприйменник

Дчастка
7. Установіть відповідність між фразеологізмом та значенням.
1. мастити салом п’яти
А. плакати
2. сміятися на кутні
Б. Готуватися до втечі або втікати звідки-небудь.
3. як виросте трава на помості
В. Сміятися
4. як за гріш ма́к
Г. багато

Д ніколи
8. Установити відповідність між словом та його характеристикою.
1. яблуко
А. однакова кількість букв і звуків
2. безцінь
Б. на два звуки більше , ніж букв
3. пасьянс
В. на один звук більше, ніж букв
4. під'яр'я
Г. на один звук менше, ніж букв

Д. на два звуки менше, ніж букв
9. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
1означено-особове
АНе хвали мене в вічі, не гудь поза очі.
2неозначено-особове
БДоберемося за три годиночки, за стонадцять верст до родиночки.
3узагальнено-особове
ВЗавіяло, заговорило снігом у полі, попід садом і в саду.
4безособове
ГМовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани.

ДЗелене море зроблять із Дніпра.
10. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1)Геніально обдарована сценічно, вокально й пластично, (2)вся (3)мовби зіткана з найтонших нервових волокон, Марія Заньковецька сорок років владарювала на сцені, (4)сіючи захват, хвилюючи уми.
А
Б
В
Г
Д
1
2
3
4
 Азайменник
Бдієприкметник (як форма дієслова)
Вдієприслівник (як форма дієслова)
Гприслівник
Дчастка

11. Поширеним є речення           А Дід був ковалем.
БМинула тривожна ніч.                В Хай він чекає.
ГОсінь буде ясніти.                        Д Дві верби говорили-балакали.
12. Позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:
1піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний, балас..ний
2цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний
3заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий
4тиж..невий, пристрас..ний, чес..но, міжоблас..ний
5волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, капос..ний
6зап’яс..ний, очис..ний, захис..ник, буревіс..ник
13. Установіть відповідність між словами та способами їх творення:
1працездатний, землемір, водогін
Аскладання основ
2обніжок, настільний, неробство
Бпрефіксально-суфіксальний
3випадковість, їдучи, барвінковий
Всуфіксальний
4заклик, переділ, вимір
Гбезсуфіксальний

Дпрефіксальний
14. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та типами їх підрядної частини:
1Якби мені сила та воля, жив би без горя (Нар. творчість).
Апідрядне умови
2Теплий туман слався по полю й наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому
(М. Коцюбинський).
Бпідрядне наслідку
3Соборна Вкраїно, всі храми твої відбудуєм, щоб лунами дзвонів сягнути духовних вершин
(С. Шевченко).
Впідрядне мети
4Україна моя починається там, де доля моя усміхається
(П. Осадчук).
Гпідрядне місця

Дпідрядне з’ясувальне
15. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до жіночого роду:
А вуаль, Чилі, акварель, Міссісіпі
Б зала, синиця, воєвода, комісія
В загс, ГЕС, жовч, пастораль
Г бязь, СДПУ, Токіо, юнь
Д сутінь, путь, степ, галузь
16. З’ясуйте, яким компонентом ускладнено просте речення.
Речення (розділові знаки пропущено)
Ускладнювальний компонент
1Знала я дочко за ними принаймні три чесноти.
Ауточнювальна обставина
2Зовні однак ніщо не віщувало рясної травневої грози.
Бзвертання
3Під вечір годині о сьомій самотній блукав я в саду.
Ввставне слово
4Де він там зачепився старий бурлака.
Годнорідні означення

Двідокремлена прикладка
17. Поставити наголоси у словах.
Бородавка, грошей, разом, чорнозем, приятель, вантажівка, глинозем, бюлетень, спина, виразний.
18. Записати слова правильно, знявши риску.
Аби//який, де//небудь, де//з//ким, с//покон//віку, на//жаль, будь//чий, будь//ласка, військово//полонений, лимонно//кислий, віце//адмірал.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)