І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

27 серп. 2016 р.

Критерії оцінювання. Читання мовчки

Читання мовчки
Оцінюється здатність учнів:
читати незнайомий текст із належною швидкістю;
розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний зміст;
визначати причинно­наслідкові зв’язки між частинами тексту;
відрізняти тему й ідею (основну думку) висловлювання;
спостерігати й виявляти ті засоби, за допомогою яких автор досягає мети;
знаходити в тексті незнайомі слова;
демонструвати різні види читання.

Перевірка вміння читання мовчки здійснюється фронтально за допомогою тестових завдань. У  5 класі пропонують 6 запитань за текстом з чотирма варіантами відповідей.
Запитання повинні торкатися фактичного змісту тексту, його причинно-наслідкових зв’язків, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виражальні засоби мови тощо), відображених у тексті образів (якщо є), висловлення оцінки прочитаного.
Матеріалом для контрольного завдання є незнайомі учням тексти різних стилів, типів жанрів мовлення, що містять монологічне й діалогічне мовлення (відповідно до вимог програми). Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього не менше 1-2 хвилини часу й були нормально завантажені роботою.
Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами: розуміння прочитаного і швидкість читання. Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки: правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами.
Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності враховується таким чином: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість читання в якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує  на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу повинен одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю, меншою 120 слів за хвилину, то йому виставляється не 10, а 8 балів.

Загалом оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на запитання тестового характеру й належну швидкість читання).

Обсяг текстів для контрольного завдання визначається так:
Клас
Обсяг тексту для читання мовчки
Худ. стилю                                    інших стилів
5
360-450 слів
300-360
6
450-540
360-420
7
540-630
420-480
8
630-720
480-540
9
720-810
540-600
10
810-900
600-660
11
900-990
660-720

Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)